Menu
Your Cart

Chính Sách Đổi / Trả Hàng

DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM LÀ MÁY MUA MỚI 100%

Điều kiện Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn ) Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền
Trường Hợp 1: Sản phẩm không bị lỗi Trong 3 ngày đầu: Máy mới 100%
- Chưa qua sử dụng
- Nguyên Hộp.
- Chưa Activated
Không Mất Phí ( Bù Trừ Chênh Lệch Giá Nếu Có ) -5% -10%
Trong 3 ngày đầu:
- Máy đã qua sử dụng
- Đã Mở Hộp.
- Đã Activated
-12% -15% -20%
Đã Sử Dụng Trên 3 ngày và dưới 30 Ngày Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết Trừ 30% Giá Đang Niêm Yết
Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường
Lưu Ý:
- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua. Nếu không có thì sẽ bị trừ giá trị tương đương sản phẩm mới.
- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Điều kiện Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn ) Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền
Trường Hợp 2: Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất Đổi trong 3 ngày đầu Miễn phí đổi sản phẩm mới 100% -3% -8%
Đổi trong 4 ngày tiếp theo Miễn phí đổi sản phẩm mới 100% -3% -8%
Đã Sử Dụng Trên 7 ngày và dưới 30 Ngày Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết
Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường
Lưu Ý:
- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua. Nếu không có thì sẽ bị trừ giá trị tương đương sản phẩm mới.
- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Trường Hợp 3: Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất ==> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

 

DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM LÀ MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều kiện Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn ) Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền
Trường Hợp 1: Sản phẩm không bị lỗi Đổi trong 3 ngày đầu Miễn Phí Đổi Sản Phẩm Khác -0% -5% Cộng thêm phí trả góp
Đã Sử Dụng Trên 3 ngày và dưới 15 Ngày Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết
Đã Sử Dụng Trên 15 ngày và dưới 30 Ngày Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết Trừ 25% Giá Đang Niêm Yết
Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường
Lưu Ý:
- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua.
- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Điều kiện Đổi máy ( Đổi sản phẩm khác trị giá cao hơn hoặc thấp hơn ) Khách Thanh Toán Tiền Mặt Khi Mua, Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền Mặt Hoặc Chuyển Khoản Khách Thanh Toán: Bằng Thẻ Tín Dụng hoặc Trả Góp Khi Mua Trả Lại Máy Yêu Cầu Hoàn Tiền
Trường Hợp 2: Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất Đổi trong 3 ngày đầu Không mất phí đổi sản phẩm khác -0% -5% Cộng thêm phí trả góp
Đã sử dụng trên 3 ngày và dưới 15 ngày -5% Giá đang niêm yết -10% Giá đang niêm yết -15% Giá đang niêm yết
Đã Sử Dụng Trên 15 ngày và dưới 30 Ngày Trừ 10% Giá Đang Niêm Yết Trừ 15% Giá Đang Niêm Yết Trừ 20% Giá Đang Niêm Yết
Đã Sử Dụng Trên 30 Ngày Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường Mua theo giá thị trường
Lưu Ý:
- Tất cả sản phẩm đổi trả phải đầy đủ phụ kiện, hộp, sách catalog như lúc mua.
- Phụ kiện đã qua sử dụng sẽ mua lại theo giá thỏa thuận.

 

Trường Hợp 3: Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng Sản phẩm không còn tem bảo hành, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt... theo qui định từ chối bảo hành của nhà sản xuất ==> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.